MENU (C) (7)

See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Текст」 - Русский перевод

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Текст」

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Текст」 - Русский перевод


Вау, воу, воу, воу. Почему моя голова повернулась, когда мы впервые встретились
О, ты, ты. Какое заклинание вы заставили меня влюбиться в вас?


Bae, Bae, Bae, Bae. Я сказал с самого начала, детка, ты можешь остаться?
Собираюсь посмотреть дату завтра. Когда день свадьбы, когда мой дом так полон детей?

[Припев]
Если одно предложение может сделать меня счастливым (IH, IH)
Буду говорить весь день, не останавливаясь, чтобы заставить тебя смеяться (Нанана)
Если я сделаю это, я буду выглядеть горячим? (Go-Go-Crazy!)
Отнесите его в больницу сразу же, доложите это прямо в больницу
Принесите это прямо в свой дом, чтобы полюбить!

[Pre-Chorus]
В тот момент, когда я встретил тебя
Я знаю, что вижу любовь
Любовь, любовь, любовь, траур, траур


Траур, любовь, траур, траур, траур
В тот момент, когда я встретил тебя
Я знаю, что вижу любовь
Любовь не любит, не рассчитывает, рассчитывать, рассчитать
Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя

[Хор]
Ага-ага
Как вы думаете, что вы думаете сейчас?
Ага-ага
Как вы думаете, что вы думаете сейчас?

[Стих 2]
Куда бы вы ни пошли, приходите


Куда бы вы ни пошли, приходите
Я не знаю, куда (куда идти)
Знать, как любить, сложно
Трудно не любить
Я не знаю, как (знаю, как)
Сегодня ультрафиолетовые лучи проникают в ночное небо
Ты как редкий луч света, который пронзает мое сердце (да, ох)
Да, это, я мертв
Да, эй, он мертв

[Припев]
Если одно предложение может сделать меня счастливым (IH, IH)
Сказав еще одно предложение может вызвать у меня грустно (Нанана)
Если я сделаю это, я буду выглядеть горячим? (Go-Go-Crazy!)


Отнесите его в больницу сразу же, доложите это прямо в больницу
Принесите это прямо в свой дом, чтобы полюбить!

[Pre-Chorus]
В тот момент, когда я встретил тебя
Я знаю, что вижу любовь
Любовь, любовь, любовь, траур, траур
Траур, любовь, траур, траур, траур
В тот момент, когда я встретил тебя
Я знаю, что вижу любовь
Любовь не любит, не рассчитывает, рассчитывать, рассчитать
Влюбился, я влюбляюсь, загар, загар, любовь

[Хор]


Ага-ага
Как вы думаете, что вы думаете сейчас?
Ага-ага
Как вы думаете, что вы думаете сейчас?

[Outro]
В тот момент, когда я встретил тебя
Я знаю, что вижу любовьLyrics by Sanderlei

#sanderlei