MENU (C)

Baraye - Shervin - ترجمه و متن ترانه - شروین - برای 「ترانه」

برای توی کوچه رقصیدن
برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم خواهرت خواهرامون
برای تغییر مغز ها که پوسیدن

#Songtext #Shervin #Baraye #sanderlei #TikTok #REMIX


Baraye - Shervin 「ترانه」 - شروین - برای

برای توی کوچه رقصیدن
برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم خواهرت خواهرامون
برای تغییر مغز ها که پوسیدن
برای شرمندگی برای بی‌پولی
برای حسرت یک زندگی معمولی
برای کودک زباله گرد و آرزوهاش
برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده
برای ولیعصرو درختای فرسوده
برای پیروزو احتمال انقراضش
برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه
برای گریه‌های بی‌وقفه


برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره‌ای که میخنده
برای دانش آموزها برای آینده
برای این بهشت اجباری
برای نخبه‌های زندانی
برای کودکان افغانی
برای این همه برای غیر تکراری
برای این همه شعارهای توخالی
برای آوار خانه‌های پوشالی
برای احساس آرامش
برای خورشید پس از شبای طولانی
برای قرص‌های اعصاب و بی‌خوابی
برای مرد میهن آبادی
برای دختری که آرزو داشت پسر بود


برای زن زندگی آزادی
برای آزادی
برای آزادی
برای آزادی


Baraye - Shervin - ترجمه و متن ترانه - شروین - برای 「ترانه」


برای رقصیدن در کوچه ها
برای وحشت هنگام بوسیدن
برای خواهرم ، خواهرم ، خواهران ما
برای تغییر ذهن زنگ زده
برای شرم فقر
برای پشیمانی از زندگی و زندگی عادی
برای کودکان غواصی و آرزوهای آنها
برای این اقتصاد دیکتاتوری
برای این هوای آلوده


برای Valiasr و درختان فرسوده آن
برای پیروز و احتمال انقراض وی
برای سگهای غیرقانونی بی گناه
برای اشکهای غیرقابل توقف
برای صحنه تکرار این لحظه
برای چهره های خندان
برای دانش آموزان و آینده آنها
برای این بهشت ​​اجباری
برای دانشجویان نخبه زندانی
برای بچه های افغان
برای همه این "برای" که فراتر از تکرار هستند
برای همه این شعارهای بی معنی
برای فروپاشی ساختمانهای جعلی
برای احساس صلح


برای خورشید بعد از این شبهای طولانی
برای قرص اضطراب و بی خوابی
برای مردان ، میهن ، سعادت
برای دختری که مایل به پسر شدن بود
برای زنان ، زندگی ، آزادی
برای آزادی
برای آزادی
برای آزادیYouTube - TOP 50

#sanderlei