MENU (L)

שלומי שבן עם רביד פלוטניק & שולי רנד - כנען (12 מרגלים) (מילים)

המקום: אי-שם בנגב המדבריות של צין
שלושה עשרגברים הולכים בחושך בחמסין
בשיירה, בלי מטרה ברורה
כמעט בלי נשק ובלי מים

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


שלומי שבן עם רביד פלוטניק & שולי רנד - כנען (12 מרגלים) (מילים)

המקום: אי-שם בנגב המדבריות של צין
שלושה עשרגברים הולכים בחושך בחמסין
בשיירה, בלי מטרה ברורה
כמעט בלי נשק ובלי מים

כלום לא קורה וכעבור זמן מה
קולו של י' שובר את הדממה
מ' מתנהג כאילו לא שמע, ורק מאטקמעה
לבינתיים

שלושים ימים ושלושים לילות
מטרטרים אותנו סתם,
אומר ובקולו -


שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען

זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה לכנען.

שלושים ימים ושלושים לילות
מן ההרים אל תוך הוואדיות
נפשי צמאה, לא להתגלויות,
אלא ליין

דבר עכשיו עם הפיקוד
ואם אתה פוחד תגיד להם שי' אומר
שלא אכפת לו אם רזה הארץ או שמנה


אם יש בה עץ, או אם אין

יפה מאוד, עונה לו מ'
לא בלי לרעוד
אבל בלי לגמגם
אם יש עוד משהו על לבך
דבר עכשיו, דבר איתי
שאל בני ונען

זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה לכנען

(הא, יא)כאילו לא הרגיש מספיק מותקף
י' מסיים וכבר מופיע כ'
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג, של כוח
מתקרב לכוח

כל מה שי' בסך הכול אומר
מנהיג גדול צריך לדעת לוותר
לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו
ירצה לשכוח

מ', בלי תנועה, אומר לו שמע
פניי אמנם לא לשלום, אבל לא למלחמה
ואם אינכם נותנים דבר


הנה דבר מה אשר אולי תוכלו לקחת

זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה לארץ המובטחת

מובטחת למי? אומר לו י'
הרי כולם יודעים שבפיקוד
הם מחזיקים עליך תיק, וזה עניין אבוד
הצמרת לא שוכחת

אתה עיוור אם עוד אינך תופס
גם אם נעפיל להר באורח נס
הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען


שמתחת

מ' כמו מתוך חלום לפתע מתקרב
אבל אין שום כנען, כנען היא בלב
אם ניכנס, לא ניכנס זה היינו הך
והך בסלע פעמיים

אני רק יהודי נודד
נולדתי כדי להיפרד
מקדמת דנא ועד לשנה הבאה בירושלים.

(הא, יא)

זאת דרך ארוכה לכנען


זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה לכנען
זאת דרך ארוכה
זאת דרך ארוכה
זאת דרך עקובה
זאת דרך עצובה
זאת דרך ארוכה לכנען.