MENU (L)

אופק אדנק - נתתי ת'לב (מילים)

אני נולדתי לכתוב
אני נולדתי לא סתם ,
יש לי סיבה מספיק טובה
בישביל לרצות ולעשות

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


אופק אדנק - נתתי ת'לב (מילים)

אני נולדתי לכתוב
אני נולדתי לא סתם ,
יש לי סיבה מספיק טובה
בישביל לרצות ולעשות
לא משנה לי כמה רע לי ואם טוב לי
אני מתקדם בראש מורם היום
שם את אותה צרה מאחורי
ואז צרה אחרת פתאום באה למקום
ככה זה שיש לך חלום
מנסים לסגור לך דלתות
לא בא בחשבון להשתנות
אבל חשוב להתקדם ולשנות ,
לדבר אל לב של אנשים עם כוונות


לב - אל - אפ בשיא אנו טובים עם תובנות
ייאו , התכנון שלי
זה להיות בפרברים עם כל הקרו שלי
להוציא עוד להיטים עד שאמות כי
זאת הסיבה לכל דבר

קמתיי נתתי תלב
את כל כולי גם בכאב
עוד רגש ועוד רגש אני סוחב
יהה
עוד חלום הגשמתי נתתי תלב
את כל כולי גם בכאב
עוד רגש ועוד רגש אני סוחב
יההסוחב עוד רגש שואף עוד פאפ
משעשע את עצמי כל יום מייצירות על דף
מדרבן ת׳עצמי עד שהמוזה תיפתח
כרגיל הכל הרגיל , אני רגיל למציאות והיא פח
משתדל לא להיפתח ,
יצורים תמיד מנסים לרמוס , לשלוף עליי עוד קלף
מתחזק את עצמי כל יום
אני לא נשכח
אני לא זז מהמדף אני מוצר מועדף
אני חשוב פה לסצנה
נכס לעולם הזה
קרא לי אטמוספרה
אם אתם מכוונים למעלה


תכוונו להנה
אם ת׳ם מכוונים מלמעלה
תוסיפו צבע
אוגר שקלים כדי לשנות את כל חוקי הטבע
מרחיק ת׳עצמי מהשכונה לא מתעסק בפשע
אתמול הייתי ילד ועכשיו אני לפתע
בן 19 עדיין לא חוויתי את השפע
אני שר על זה כן

קמתיי נתתי תלב
את כל כולי גם בכאב
עוד רגש ועוד רגש אני סוחב
יהה
עוד חלום הגשמתי נתתי תלב


את כל כולי גם בכאב
עוד רגש ועוד רגש אני סוחב
יהה

אבל הכל טוב
זה לא אומר שאני יפסיק ליצור
אני ימשיך בכל הכח עד הסוף
אני משתולל שהקהל מרגיש קרוב
זה עושה לי טוב
אבל הכל טוב
זה לא אומר שאני יפסיק ליצור
אני ימשיך בכל הכח עד הסוף
אני משתולל שהקהל מרגיש קרוב
זה עושה לי טובכל יום אני שרתי ונתתי ת׳לב
את כל כולי גם בכאב
עוד רגש ועוד רגש אני סוחב
יההי
עוד חלום הגשמתי נתתי תלב
את כל כולי גם בכאב
עוד רגש ועוד רגש אני סוחב
יהה