MENU (L)

Blaq Diamond - Qoma - English Translation (Lyrics)

(Shun' Wenkabi)
Yelelele (Yeah)
Oh we mama
Sweety my lavoh, yeah

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Blaq Diamond - Qoma (Lyrics)

(Shun' Wenkabi)
Yelelele (Yeah)
Oh we mama
Sweety my lavoh, yeah

[Chorus: Ndu Browns]
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa? (Oh sweet, my love)
Ekhaya bayojabula mabek'bona (Oh sthandwa sam')
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa? (Oh sweet, my love)
Ekhaya bayojabula mabek'bona (Oh sthandwa sam')
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa weh? (Oh sweet, my love)
Ekhaya bayojabula mabek'bona ntombi (Oh sthandwa sam')
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa weh? (Oh sweet, my love)


Ekhaya bayojabula mabek'bona ntombi (Oh sthandwa sam')

[Verse 1: Danya]
Heh ngithi qoma ntombi ngish' ukudla kwebhodw' ang'sakwazi
Iphelil' imali yam', iphelil' ama take-away (Heh)
Ngithi qoma ntombi ngish' ukudla kwebhodw' ang'sakwazi
Iphelil' imali yam', iphelil' ama take-away
Masufun' umaqondana, ungikhumbule nami
Ngizok'thengel' i-perfume ebizayo
Masufun' umaqondana, ungikhumbule nami (Ungikhumbule)
Ngizok'thengel' i-perfume ebizayo

[Chorus: Ndu Browns]
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa weh? (Oh sweet, my love)


Ekhaya bayojabula mabek'bona ntombi (Oh sthandwa sam')
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa weh? (Oh sweet, my love)
Ekhaya bayojabula mabek'bona ntombi (Oh sthandwa sam')

[Verse 2: Big Zulu]
Aw', eshu
Ntombi, kunini ngagcin' ukuzwa umama ekhaya ekikiza? (Aw' weh)
Kunini, ngagcin' uk'bona umakoti ebalen' ephithiza? (Aw' weh)
Kodwa ubaba utshela abantu ukuthi nje mina ng'yathithiza
Awu, qoma ntombi, awu qome
Ngubo ziyabanda, ng'yak'vumel' ekhaya ushikishe (Aw' yeh)
Inkomo zigcwel' isibaya (Aw' yeh)
Mina eGoli ng'dlal' utshwala (Aw' wentombi)
Kekh' oyol'vusa lelikhaya


Hay' ubaba uyakhala, kuthani na?
Zulu liyana le makhaya
Aw', ntamba zakithi z'lel' is'thwathwa
Aw', ntombi liyash' ikhaza
Aw' inkomo zakithi zigcwel' isibaya (Wentombi)

[Chorus: Ndu Browns]
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa weh? (Oh sweet, my love)
Ekhaya bayojabula mabek'bona ntombi (Oh sthandwa sam')
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa weh? (Oh sweet, my love)
Ekhaya bayojabula mabek'bona ntombi (Oh sthandwa sam')
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa? (Oh sweet, my love)
Ekhaya bayojabula mabek'bona (Oh sthandwa sam')
Aw'qome ntombi k'nini mina ngilala ngedwa? (Oh sweet, my love)


Ekhaya bayojabula mabek'bona (Oh sthandwa sam')


Blaq Diamond - Qoma - English Translation (Lyrics)


(Shun' Wenkabi)
Yelelele (Yeah)
Oh mother
Sweety my lavoh, yeah

[Chorus: Ndu Browns]
Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, my friends (Oh my love)
Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, my friends (Oh my love)
Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, let them see my girlfriend (Oh my love)


Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, let them see my girlfriend (Oh my love)

[Verse 1: Danya]
Heh, I'm going to date my girlfriend and I'm not going to eat pot food anymore
I'm running out of money, I'm running out of take-aways (Heh)
I'm going to date a girl and I'm going to eat pot food and I don't know anymore
My money is gone, the take-aways are gone
We are looking for a partner, remember me too
I will buy you an expensive perfume
We want a partner, remember me too (Remember me)
I will buy you an expensive perfume

[Chorus: Ndu Browns]


Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, let them see my girlfriend (Oh my love)
Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, let them see my girlfriend (Oh my love)

[Verse 2: Big Zulu]
Aw, oops
Girl, when was the last time I heard my mother at home screaming? (Aww)
When was the last time you saw a bride in a hurry? (Aww)
But my father tells people that I just laughed
Well, date girl, don't date
It's cold, I'll let you go home (Aw' yeh)
The cow is full in the barn (Aw' yeh)
Me in Johannesburg drinking alcohol (Aw girl)


Who will wake up this home
Hey, my father is crying, what's the matter?
Zulu is raining here
Aw, it's snowing in the afternoons of our country
Oh, girl, it's cold
Aw, our cows are filling the barn (We Tombi)

[Chorus: Ndu Browns]
Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, let them see my girlfriend (Oh my love)
Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, let them see my girlfriend (Oh my love)
Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, my friends (Oh my love)


Why don't you date my girlfriend when I'm sleeping alone? (Oh sweet, my love)
They will be happy at home, my friends (Oh my love)