MENU (C)

Gloria - G.E.M. 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی by Sanderlei

雕落的葉 灰濛的天
總會等到 新的季節
浩瀚世界 卑微的蝴蝶
她會否等來 誰的慰藉

#lyrics #啓示錄Revelation #GEM鄧紫棋 #GLORIA #sanderlei #TikTok #REMIX


Gloria - G.E.M. 「متن ترانه」

雕落的葉 灰濛的天
總會等到 新的季節
浩瀚世界 卑微的蝴蝶
她會否等來 誰的慰藉

黎明以前 伸手不見
我的眼淚 落在荒野
在我耳邊 卻一再聽見
若隱若現 細語綿綿

Gloria 不要害怕
Gloria 愛裏沒有懼怕
我的愛 像川流不息


它會洗滌 一切傷疤

在我身旁 不必堅強
讓我背上 你的重量
你若迷惘 我陪你流浪
累了就讓我 帶你飛翔

Gloria 不要害怕
Gloria 愛裏沒有懼怕
我的愛 像無窮深海
它能容下 天崩地塌

Gloria 不要害怕
Gloria 愛裏沒有懼怕


我的愛 在時間之外
不曾離開 不會離開

Gloria 不要害怕
Gloria 愛裏沒有懼怕
我是愛 我恆久忍耐
我在等待 等你回來
鄧紫棋 (G.E.M.) - GLORIA (Romanized)Diāo luò de yè huī méng de tiān
Zǒng huì děng dào xīn de jì jiē


Hào hàn shì jiè bēi wēi de hú dié
Tā huì fǒu děng lái shuí de wèi jiè

Lí míng yǐ qián shēn shǒu bú jiàn
Wǒ de yǎn lèi luò zài huāng yě
Zài wǒ ěr biān què yī zài tīng jiàn
Ruò yǐn ruò xiàn xì yǔ mián mián

Gloria bú yào hài pà
Gloria ài lǐ méi yǒu jù pà
Wǒ de ài xiàng chuān liú bú xī
Tā huì xǐ dí yī qiē shāng bā

Zài wǒ shēn páng bú bì jiān qiáng


Ràng wǒ bèi shàng nǐ de zhòng liàng
Nǐ ruò mí wǎng wǒ péi nǐ liú làng
Lèi le jiù ràng wǒ dài nǐ fēi xiáng

Gloria bú yào hài pà
Gloria ài lǐ méi yǒu jù pà
Wǒ de ài xiàng wú qióng shēn hǎi
Tā néng róng xià tiān bēng dì tā

Gloria bú yào hài pà
Gloria ài lǐ méi yǒu jù pà
Wǒ de ài zài shí jiān zhī wài
Bú céng lí kāi bú huì lí kāi


Gloria bú yào hài pà
Gloria ài lǐ méi yǒu jù pà
Wǒ shì ài wǒ héng jiǔ rěn nài
Wǒ zài děng dài děng nǐ huí lái


Gloria - G.E.M. 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی by Sanderlei


از دست دادن شما ، من فراموش کرده ام که چگونه آسمان آبی بود
نمی توانم تو را پیدا کنم ، به همین دلیل من چشمانم را زیر کاپوتم مخفی کردم
اما اگر دیگر نمی توانستید مرا بشنوید ، چرا زحمت می کشید؟
چه کسی می خواهد سرگردان شود؟
اما اگر آنجا نیستید ، مقصد من کجا خواهد بود؟

آخرین رشته امید من این است که اگر شما و من دوباره ملاقات کردیم
در آن جهان موازی
شاید بتوانیم داستان خود را بازنویسی کنیماگر من و شما دوباره ملاقات می کردیم
آیا می توانیم یک بار دیگر داستان خود را بازنویسی کنیم؟

شما از آسمان احساس می کنید ، به زیبایی یک دوش شهاب سنگ
تو مرا غافلگیر کردی ، قبل از اینکه آرزو کنم از بین رفتی
چرا گل سرخ قرمز است؟
زیرا درد همیشه به کسانی که قبلاً دوست داشته اند می آید
با دقت منتظر آسمان شب ، امیدوارم که نگاهی اجمالی به شما داشته باشد

آخرین رشته امید من این است که اگر شما و من دوباره ملاقات کردیم
در آن جهان موازی
شاید بتوانیم داستان خود را بازنویسی کنیم


اگر من و شما دوباره ملاقات می کردیم
آیا می توانیم یک بار دیگر داستان خود را بازنویسی کنیم؟

من از افکارم در مورد تو غافلگیر شده ام
من روز و شب توسط آنها تعقیب می کنم
اما من تمام تلاشم را می کنم تا با ناامیدی ها مبارزه کنم
به آنها اجازه نمی دهد که مرا بلعند

آخرین رشته امید من این است که اگر شما و من دوباره ملاقات کردیم
در آن جهان موازی
شاید بتوانیم

آخرین رشته امید من این است که اگر شما و من دوباره ملاقات کردیم
در آن جهان موازی


شاید بتوانیم داستان خود را بازنویسی کنیم

آخرین رشته امید
در آن جهان موازی است