MENU (1)

Drills - Български превод - Rack5 「Текст」

(It's Kosfinger, baby)
Drills, bah, drills, bah (Making Magic), blu, bah (Ahaha)
Blah, bu, bah, blu (R14), bah, yo, yo


Drills 「Текст」 - Rack5

(It's Kosfinger, baby)
Drills, bah, drills, bah (Making Magic), blu, bah (Ahaha)
Blah, bu, bah, blu (R14), bah, yo, yo

Drills, I been drillin'
If I swing this ching, I'll kill him
If I rise this stick, I'll wig him (Bap)
Extended clip, it's swingin' (Bap)
G17, it's ringin' (Bap)
In jail, had alarm bells dingin' (Bap)
I hear all the talk and dissin', fuck that, they never stepped and did it
Drills, I been drillin'
If I swing this ching, I'll kill him


If I rise this stick, I'll wig him (Bap)
Extended clip, it's swingin' (Bap)
G17, it's ringin' (Bap)
In jail, had alarm bells dingin' (Boo)
I hear all the talk and dissin', fuck that (Fuck that), they never stepped and did it

On drills, I could write you a book, no lie (No cappin')
That's bine if you hang off the back of the bike (Bap, bap)
Ayy, Zeck, can I see how they talk on the net? (No threat)
No threat, he got bored in the back of his neck (Ah)
Try jet, so I caught up and bored up his body instead (Grrah)
Pullin' up bait, I ain't followin' Fred
**** got chopped, but it could've been **** (Dickhead)
One got bored, but it could've been four, but they didn't wanna stay there and back their friends (Some puss')


Got a drop on an opp in the ****
Fourteen wounds, but he still didn't dead (Why?)
I'm tryna show you what's real for a pen
Love YK 'cah he's real to the end (Real)
I'ma deal without man 'cah I'm still in the debt
Knock on that door, fill it with lead (Bap, bap)
Real to the core, I can never pretend (Bap, bap, bap)

Drills, I been drillin'
If I swing this ching, I'll kill him
If I rise this stick, I'll wig him (Bap)
Extended clip, it's swingin' (Bap)
G17, it's ringin' (Bap)
In jail, had alarm bells dingin' (Bap)


I hear all the talk and dissin', fuck that, they never stepped and did it
Drills, I been drillin'
If I swing this ching, I'll kill him
If I rise this stick, I'll wig him (Bap)
Extended clip, it's swingin' (Bap)
G17, it's ringin' (Bap)
In jail, had alarm bells dingin' (Boo)
I hear all the talk and dissin', fuck that, they never stepped and did it

One thing at a time, you slip and you die, sixteen in a nine, I'll fill him with bine (Bine)
Ask them who's really outside, I'm willin' to ride, I'm drillin' for mine (Drills)
Grease out the cylinder pipe 'cah the bine won't fly if it gets too dry (Drill)
Three years, I was locked inside, now (Bo-bo, bang up) I'm outside swingin' my knife in guys (Bo-bo, bang up)
Don't freeze up when you meet us, just to beef Malis, linked up with the whites (Some pussy)


Hit-hit 'cah she know how to ride, no lie, suck dick till you're drippin' in slime
Grip hips when I hit from the side, you gave her a kid, she was spittin' out mine
Heard what you said, but he's spittin' out lies, he got wet in his head, tryna scream out ****
Still chingin' 'em up like one at a time, but we done him in groups like plenty of times
(Jakes) said, "It was done by a knife", I feel so alive, now, they heatin' alive
Bah, bah, bah, (Crow) capital K on the kid in the ****
Bah, bah, bah, bah, shot in his block tryna run from the guys

Drills, I been drillin'
If I swing this ching, I'll kill him
If I rise this stick, I'll wig him (Bap)
Extended clip, it's swingin' (Bap)
G17, it's ringin' (Bap)
In jail, had alarm bells dingin' (Bap)


I hear all the talk and dissin', fuck that, they never stepped and did it
Drills, I been drillin'
If I swing this ching, I'll kill him
If I rise this stick, I'll wig him (Bap)
Extended clip, it's swingin' (Bap)
G17, it's ringin' (Bap)
In jail, had alarm bells dingin' (Boo)
I hear all the talk and dissin', fuck that, they never stepped and did it

R14
It's Kosfinger, baby

#CGM


Drills - Български превод - Rack5 「Текст」(Това е Косфингер, скъпа)
Тренировки, бах, тренировки, бах (правене на магия), blu, bah (ахаха)
Бла, bu, bah, blu (r14), bah, йо, йо йо

Тренировки, тренирах
Ако люлея този чинг, ще го убия
Ако издигна тази пръчка, ще го размахвам (бап)
Удължен клип, Swingin '(BAP)
G17, това е Ringin '(BAP)
В затвора, алармените звънци се забиват (BAP)
Чувам всички приказки и се разсейвам, майната ми, те никога не са стъпили и го правеха
Тренировки, тренирах
Ако люлея този чинг, ще го убия
Ако издигна тази пръчка, ще го размахвам (бап)


Удължен клип, Swingin '(BAP)
G17, това е Ringin '(BAP)
В затвора, алармените камбани се размиват (бу)
Чувам всички приказки и се разсейвам, майната си, че (майната това), те никога не са стъпили и го са правили

На тренировки бих могъл да ви напиша книга, без лъжа (без капин)
Това е бин, ако се мотаете от гърба на мотора (бап, бап)
Айй, ​​Зек, мога ли да видя как говорят в мрежата? (Без заплаха)
Без заплаха, той се отегчи в задната част на врата си (ах)
Опитайте Jet, така че вместо това настигнах и отегчих тялото му (grrah)
Издърпайте стръв, не следвам Фред
**** се наряза, но можеше да е **** (Dickhead)
Човек се отегчи, но можеше да е четири, но те не искаха да останат там и да си върнат приятелите си (някои путки)
Имам капка на OPP в ****


Четиринадесет рани, но той все още не е мъртъв (защо?)
Опитвам се да ви покажа какво е истинско за писалка
Обичай yk 'cah той е истински докрай (истински)
Аз съм сделка без човек, все още съм в дълга
Почукайте на тази врата, напълнете я с олово (BAP, BAP)
Реално до основата, никога не мога да се преструвам (бап, бап, бап)

Тренировки, тренирах
Ако люлея този чинг, ще го убия
Ако издигна тази пръчка, ще го размахвам (бап)
Удължен клип, Swingin '(BAP)
G17, това е Ringin '(BAP)
В затвора, алармените звънци се забиват (BAP)
Чувам всички приказки и се разсейвам, майната ми, те никога не са стъпили и го правеха


Тренировки, тренирах
Ако люлея този чинг, ще го убия
Ако издигна тази пръчка, ще го размахвам (бап)
Удължен клип, Swingin '(BAP)
G17, това е Ringin '(BAP)
В затвора, алармените камбани се размиват (бу)
Чувам всички приказки и се разсейвам, майната ми, те никога не са стъпили и го правеха

По едно нещо, вие се подхлъзвате и умирате, шестнадесет на девет, ще го напълня с бин (бин)
Попитайте ги кой наистина е навън, аз ще го карам, пробивам за моите (тренировки)
Намажете тръбата на цилиндъра 'cah бината няма да лети, ако стане твърде суха (тренировка)
Три години бях затворен вътре, сега (bo-bo, взрив), аз съм навън, който се люлееш на ножа си в момчета (bo-bo, взрив)
Не замръзвайте, когато ни срещнете, само за да говежките Малис, свързани с белите (някаква путка)
Удари удари 'cah тя знае как да язди, не лъжа, смучете пишка, докато не капеш в слуз


Hipp Hips, когато се ударих отстрани, вие й дадохте дете, тя беше от моята
Чухте какво казахте, но той се оправя, той се намокри в главата си, опитва се да изкрещи ****
Все още ги сваляйте като един по един, но ние го правихме в групи като много пъти
(Джейкс) каза: „Това беше направено от нож“, чувствам се толкова жив, сега те се оживяват живи
Бах, бах, бах, (врана) столица К на хлапето в ****
Bah, Bah, Bah, Bah, застреля в блока си Tryna бяга от момчетата

Тренировки, тренирах
Ако люлея този чинг, ще го убия
Ако издигна тази пръчка, ще го размахвам (бап)
Удължен клип, Swingin '(BAP)
G17, това е Ringin '(BAP)
В затвора, алармените звънци се забиват (BAP)
Чувам всички приказки и се разсейвам, майната ми, те никога не са стъпили и го правеха


Тренировки, тренирах
Ако люлея този чинг, ще го убия
Ако издигна тази пръчка, ще го размахвам (бап)
Удължен клип, Swingin '(BAP)
G17, това е Ringin '(BAP)
В затвора, алармените камбани се размиват (бу)
Чувам всички приказки и се разсейвам, майната ми, те никога не са стъпили и го правеха

R14
Това е Косфингер, скъпа