MENU (4)

Colors - Slovenský preklad by Sanderlei - Gryffin 「Text piesne」

You and I on the 405, driving in the night
We’re closer to the blue horizon
Did I die? Because you’re heaven-like, I’m in all the light
Your heart can radiate and


Colors 「Text piesne」 - Gryffin

You and I on the 405, driving in the night
We’re closer to the blue horizon
Did I die? Because you’re heaven-like, I’m in all the light
Your heart can radiate and
When I close my eyes
I see a purple sky
Between your lips and mine
We slow down time

You make me see who I am
When I discover your colors
And we could be free again
We see each other colors, colors


I see your colors

I see your colors
I see your colors

Cellophane sunsets, summer rain, blood red, color me
You make me feel your inspiration
Never let someone see the best for so long
Now I'm home in your arms

You make me see who I am
When I discover your colors
And we could be free again
We see each other colors, colors


I see your colors

I see your colors
And we could be free again
We see each other colors, colors
I see your colors

I see your colors
I see your colors

You make me see who I am
When I discover your colors
And we could be free again
We see each other colors, colors


I see your colors

I see your colors

#Gryffin #Blanke #Eyelar


Colors - Slovenský preklad by Sanderlei - Gryffin 「Text piesne」


Ty a ja na 405, jazdíme v noci
Sme bližšie k modrému horizontu
Zomrel som? Pretože si neba, som v celom svetle
Vaše srdce môže vyžarovať a
Keď zavriem oči
Vidím fialovú oblohu
Medzi vašimi perami a mojimi
Spomaľujeme čas



Nútiš ma vidieť, kto som
Keď objavím vaše farby
A mohli by sme byť opäť zadarmo
Vidíme navzájom farby, farby
Vidím tvoje farby

Vidím tvoje farby
Vidím tvoje farby

Celophane Sunsets, Summer Rain, Blood Red, Color Me
Prinútiš ma cítiť tvoju inšpiráciu
Nikdy nenechaj niekoho vidieť to najlepšie tak dlho
Teraz som doma v náručí



Nútiš ma vidieť, kto som
Keď objavím vaše farby
A mohli by sme byť opäť zadarmo
Vidíme navzájom farby, farby
Vidím tvoje farby

Vidím tvoje farby
A mohli by sme byť opäť zadarmo
Vidíme navzájom farby, farby
Vidím tvoje farby

Vidím tvoje farby
Vidím tvoje farby



Nútiš ma vidieť, kto som
Keď objavím vaše farby
A mohli by sme byť opäť zadarmo
Vidíme navzájom farby, farby
Vidím tvoje farby

Vidím tvoje farby