MENU (6)

Big Daddy Wiz - Český překlad by Sanderlei - Wiz Khalifa 「Texty písní」

Lil' nigga, you ain't built like me
I don't call her at all but she still like me
Making a movie, they don't film like me
They don't start from the bottom, tried to build like me


Big Daddy Wiz 「Texty písní」 - Wiz Khalifa

Lil' nigga, you ain't built like me
I don't call her at all but she still like me
Making a movie, they don't film like me
They don't start from the bottom, tried to build like me
You've gotta remember, he don't feel like me
He don't roll you one up and let you chill like me
Wear Gucci loafers, I don't feel Nikes
You shouldn't fuck with him 'less them hundreds peel like these

Like these (Like these), like these
Rims movin' like skates, say they feel like skis (Feel like skis)
Like these (Like these), like these
Take you out on the ocean, feel the real slight breezeInvite you over but don't steal my keys (Ah)
Keep our business to ourself, baby, don't spill my tea (My tea)
Them other niggas, they don't live like me
I always set out the realest so don't steal my beat

But on a Rollie just to chill my sleeve
I ride around with the baddest to fulfill my needs
My needs, my needs
Tell me she down to do anything that I need
I drive the whip, I let her roll my weed, no seats
Baby, don't get no ashes on no seats
Slow speed for police
I'm not your ordinary nigga runnin' 'round the streets


You've gotta have your shit together just to roll with me
I promise, if you spend the night, you ain't gon' wanna leave
And if you tell your friend about it, they gon' wanna see
This ain't a relationship, shit that we in (Ah)
We just friends with benefits
Let's kick it in the hot tub, I'll turn on the jets
Or go to Vegas, wait, I'll go get the check
You ain't met a nigga yet

Like these (Like these), like these
Rims movin' like skates, say they feel like skis (Feel like skis)
Like these (Like these), like these
Take you out on the ocean, feel the real slight breeze


Invite you over but don't steal my keys (Ah)
Keep our business to ourself, baby, don't spill my tea (My tea)
Them other niggas, they don't live like me
I always set out the realest so don't steal my beat

That's how it is
When you kick it with a nigga like me
There's benefits with comin' with that shit
But don't over do it
And don't overstay your welcome (Ah)
And say, "Thank you"
Cause I'll say, "You're welcome"

#WizKhalifa #Multiverse #WizzleManiaBig Daddy Wiz - Český překlad by Sanderlei - Wiz Khalifa 「Texty písní」


Lil 'nigga, nejsi postaven jako já
Vůbec jí neříkám, ale stále mě má ráda
Natočili film, nemají film jako já
Nezačínou zdola, snažili se stavět jako já
Musíš si pamatovat, že se necítí jako já
Jeden ti to nerovná a nechá tě chladit jako já
Noste gucci mokasíny, necítím nikes
Neměl bys s ním kurva '

Jako tyto (jako jsou tyto), jako jsou tyto
Ráfky se pohybují jako brusle, říkají, že se cítí jako lyže (cítí se jako lyže)
Jako tyto (jako jsou tyto), jako jsou tyto
Vezměte vás na oceán, cítím skutečný mírný vánekPozvěte vás, ale neukradj mi klíče (ah)
Udržujte naše podnikání pro sebe, zlato, nevylijte můj čaj (můj čaj)
Další niggas, nežijí jako já
Vždycky jsem vydal ten nejúžasnější, takže mi neukradněte rytmus

Ale na roltii, jen abych zchladil rukáv
Jezdím s nejhoršími, abych splnil své potřeby
Moje potřeby, moje potřeby
Řekni mi, že udělá cokoli, co potřebuji
Řídím bič, nechal jsem ji převrátit plevel, žádná sedadla
Zlato, nezískajte žádný popel na žádnou sedadle
Pomalá rychlost pro policii
Nejsem tvůj obyčejný nigga runnin '' kolem ulic


Musíš mít své hovno spolu, jen abych se se mnou valil
Slibuji, že pokud strávíš noc, nechceš odejít
A pokud o tom řeknete svému příteli, chtějí vidět
To není vztah, hovno, v němž jsme (ah)
Jsme jen přátelé s výhodami
Pojďme to nakopat do vířivky, zapnu trysky
Nebo jděte do Vegas, počkejte, půjdu si šek
Ještě jsi se nesetkal s niggou

Jako tyto (jako jsou tyto), jako jsou tyto
Ráfky se pohybují jako brusle, říkají, že se cítí jako lyže (cítí se jako lyže)
Jako tyto (jako jsou tyto), jako jsou tyto
Vezměte vás na oceán, cítím skutečný mírný vánek


Pozvěte vás, ale neukradj mi klíče (ah)
Udržujte naše podnikání pro sebe, zlato, nevylijte můj čaj (můj čaj)
Další niggas, nežijí jako já
Vždycky jsem vydal ten nejúžasnější, takže mi neukradněte rytmus

Takhle to je
Když to nakopneš s nigga jako já
S tím hovno má výhody
Ale nedělejte to
A nepřekonávejte své přivítání (ah)
A řekni: „Děkuji“
Protože řeknu: „Jste vítáni“