MENU (7)

Big Daddy Wiz - Превод на српском - Wiz Khalifa 「Текст」

Lil' nigga, you ain't built like me
I don't call her at all but she still like me
Making a movie, they don't film like me
They don't start from the bottom, tried to build like me


Big Daddy Wiz 「Текст」 - Wiz Khalifa

Lil' nigga, you ain't built like me
I don't call her at all but she still like me
Making a movie, they don't film like me
They don't start from the bottom, tried to build like me
You've gotta remember, he don't feel like me
He don't roll you one up and let you chill like me
Wear Gucci loafers, I don't feel Nikes
You shouldn't fuck with him 'less them hundreds peel like these

Like these (Like these), like these
Rims movin' like skates, say they feel like skis (Feel like skis)
Like these (Like these), like these
Take you out on the ocean, feel the real slight breezeInvite you over but don't steal my keys (Ah)
Keep our business to ourself, baby, don't spill my tea (My tea)
Them other niggas, they don't live like me
I always set out the realest so don't steal my beat

But on a Rollie just to chill my sleeve
I ride around with the baddest to fulfill my needs
My needs, my needs
Tell me she down to do anything that I need
I drive the whip, I let her roll my weed, no seats
Baby, don't get no ashes on no seats
Slow speed for police
I'm not your ordinary nigga runnin' 'round the streets


You've gotta have your shit together just to roll with me
I promise, if you spend the night, you ain't gon' wanna leave
And if you tell your friend about it, they gon' wanna see
This ain't a relationship, shit that we in (Ah)
We just friends with benefits
Let's kick it in the hot tub, I'll turn on the jets
Or go to Vegas, wait, I'll go get the check
You ain't met a nigga yet

Like these (Like these), like these
Rims movin' like skates, say they feel like skis (Feel like skis)
Like these (Like these), like these
Take you out on the ocean, feel the real slight breeze


Invite you over but don't steal my keys (Ah)
Keep our business to ourself, baby, don't spill my tea (My tea)
Them other niggas, they don't live like me
I always set out the realest so don't steal my beat

That's how it is
When you kick it with a nigga like me
There's benefits with comin' with that shit
But don't over do it
And don't overstay your welcome (Ah)
And say, "Thank you"
Cause I'll say, "You're welcome"

#WizKhalifa #Multiverse #WizzleManiaBig Daddy Wiz - Превод на српском - Wiz Khalifa 「Текст」


Лил 'Нигга, ниси изграђен као ја
Не зовем је уопште, али и даље ми се свиђа
Прављење филма, они не снимају попут мене
Не почињу од дна, покушали су да граде попут мене
Мораш се сећати, не осећа се као ја
Не баца вас и пусти те да се охладиш као ја
Носите Гуцци Лоаферс, не осећам Никеса
Не би се требао зајебавати са њим 'мање их стотинама свиђају овакве

Попут ових (попут ових), попут ових
Римс се крећу као клизаљке, кажу да се осећају као скије (осећа се као скије)
Попут ових (попут ових), попут ових
Изведи вас на океан, осети се прави благи ветарПозовите вас, али немојте ми украсти кључеве (АХ)
Задржите наш посао према себи, душо, не просипајте мој чај (мој чај)
Друге црњаке, не живе попут мене
Увек сам поставио најјемноћније па немој да ми украдеш ритам

Али на Роллие само да се охладим рукавом
Возим се около са најгорим да бих испунио своје потребе
Моје потребе, моје потребе
Реци ми да је доле да уради све што ми треба
Возим бич, пустио сам је да ми коров коров, нема места
Душо, не добијај пепела без седишта
Споро брзина за полицију
Ја нисам твоја обична црња која трчи "око улица


Мораш да се срање мораш само да се котрљаш са мном
Обећавам, ако проведете ноћ, не желите да одете
А ако кажете свом пријатељу о томе, они се желе видети
Ово није веза, срање да смо у (АХ)
Само пријатељи са предностима
Ударимо га у врућу каду, укључићу младе
Или идите у Вегас, чекај, идем да добијем чек
Још ниси упознао црњу

Попут ових (попут ових), попут ових
Римс се крећу као клизаљке, кажу да се осећају као скије (осећа се као скије)
Попут ових (попут ових), попут ових
Изведи вас на океан, осети се прави благи ветар


Позовите вас, али немојте ми украсти кључеве (АХ)
Задржите наш посао према себи, душо, не просипајте мој чај (мој чај)
Друге црњаке, не живе попут мене
Увек сам поставио најјемноћније па немој да ми украдеш ритам

Тако је
Кад га удариш са црном попут мене
Има користи са доласком с тим срањем
Али немојте то учинити
И не прегазите своју добродошлицу (ах)
И реци: "Хвала"
Јер ћу рећи: "Нема на чему"